POPRAD. Ľavý breh rieky Poprad môže výrazne zmeniť svoju doterajšiu podobu.

Na mieste bývalých Duklianskych kasární investor pripravuje rozsiahlu štvrť, v ktorej by malo v konečnej fáze bývať 1 800 ľudí.

Územie situované na sídlisku Západ z jednej strany lemuje rieka, zvyšný priestor dotvára existujúca zástavba.

Na ploche takmer 65-tisíc štvorcových metrov chce eseročka Nové nábrežie postaviť šesť polyfunkčných objektov, štyri bytové domy a 27 rodinných domov.

Strata pôvodnej funkcie

Najvyššou budovou projektu Nové nábrežie Poprad bude 15-poschodový, vyše 50- metrov vysoký polyfunkčný bytový dom s dvomi podzemnými podlažiami.

Vežiak bude situovaný na okraji dotknutého pozemku, ďalej od rieky a bližšie k jestvujúcej zástavbe sídliska.

Ostatné výškové stavby sú naprojektované ako päť až deväťpodlažné.

Súčasťou novej štvrte bude 880 parkovacích miest, občianska vybavenosť, detské ihrisko, zeleň a multifunkčné. Prebudované majú byť tiež priľahlé sídliskové komunikácie.

„Riešené územie predstavuje významnú a dominantnú lokalitu v meste Poprad, ktorá stratila svoju pôvodnú funkciu a čaká na novú budúcnosť,“ argumentuje eseročka v zámere predloženom na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Čítajte viac: https://spis.korzar.sme.sk/c/22470205/schatrane-kasarne-v-poprade-ma-nahradit-nova-stvrt-pri-rieke.html