V priestore bývalých duklianskych kasární na Ulici 29. augusta chce postaviť šesť polyfunkčných objektov, štyri bytové domy a 27 nových rodinných domov vrátane potrebnej technickej infraštruktúry. Svoj zámer predložil orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Ako ďalej uvádza spoločnosť Nové Nábrežie, s. r. o., v zámere, nové bývanie by malo slúžiť približne 1800 obyvateľom. Na území s celkovou výmerou 64.561 štvorcových metrov plánuje postaviť dvojpodlažné samostatne stojace rodinné domy, dvojdomy a radové domy. Ostatné výškové stavby budú päť až 9-podlažné, pričom jedna z nich bude mať až 16 podlaží.

Vo všetkých objektoch budú byty s rôznym počtom izieb.

Súčasťou je aj statická doprava o celkovom počte maximálne 883 odstavných a parkovacích miest pre osobné automobily. V polyfunkčných objektoch budú na spodných podlažiach okrem parkovania aj priestory na prenajímanie – obchody a služby,“ doplnil investor s tým, že súčasťou bude aj detské ihrisko, zeleň, oddychové priestory s mestským mobiliárom a multifunkčné športové ihrisko.